طرح برتر فروردين 1400 استان کردستان
طرح برتر فروردين 1400 استان کردستان

طرح برتر فروردین 1400 استان کردستان

عنوان طرح : مرکز رشد پارک علم و فنآوری

 مجری طرح : حافظ عباسی

مبلغ تسهیلات: 1000  میلیون ریال

تعداد اشتغال زايي :   3  نفر

محل اجرای طرح : کردستان، مریوان، تفاهم نامه تصکا

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ کردستان