نمایش نمایش

آرشیو

امپراتورکارآفرینی

دانلود فایل: امپراتورکارآفريني
۱۳۹۷/۱۱/۰۹

سوال من از شما اين است كه آيا روياهاي خود را يك به يك دنبال كرده‌ايد؟ كداميك از روياهايتان از همه مهم‌تر و بزرگ‌تر است؟ آيا روياها و بلندپروازي‌هاي خود را به درستي مي‌شناسيد؟ اگر چنين نيست، بررسي كنيد و ببينيد غريزه كارآفريني درون شما از چه زماني به خواب رفته يا به چرت زدن افتاده است؟ اما پيش از آنكه پاسخ سوال مرا بدهيد بهتر است سري به دوران تحصيل در مدرسه بزنيم.