طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح: کارگاه ساخت ادوات کشاورزی

نام مجری طرح: عباس نظری مقدم

مبلغ تسهیلات: 8.8 میلیارد ریال (از محل طرح اشتغال پایدار روستایی)

تعداد اشتغال ایجاد شده:5 نفر

سال:1398

آدرس : شهرستان زرین اباد

۱۳۹۹/۰۵/۱۹ زنجان

نام طرح: کابینت سازی

مجری طرح: آقای رضا سلطانی

مبلغ تسهیلات: 1 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

آدرس:شهرستان ایجرود- روستای جوقین

۱۳۹۹/۰۵/۱۹ زنجان

نام طرح: تولید مصنوعات نقره

مجری طرح: ناصر رسولی

مبلغ تسهیلات: 300 میلیون ریال

تعدادد اشتغال:1 نفر

سال :1398

 آدرس: زنجان  سبز میدان  طبقه بالایی پاساژ 

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ زنجان

نام طرح: ملیله کاری

مجری طرح: سید نقی رحمانی

مبلغ تسهیلات:250 میلیون ریال

تعداد اشتغال :1 نفر

سال :1398

آدرس: زنجان جاده همایون  ک اسکندری واحد14

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ زنجان

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.006 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
مدير زنجان علي عبدالهي 02433445433 خ شيخ فضل اله نوري ، نرسيده به ميدان وليعصر (عج)
۲
رئيس سلطانيه مهدي لطفي 02435226727 استان زنجان - شهرستان ابهر - خيابان خرمشهر- نبش کوچه خورشيد
۳
رئيس ماهنشان محمد نوري 02436222971 استان زنجان - ماهنشان - خ پانزده خرداد- روبروي خانه بهداشت
۴
رئيس طارم اسد حاجيلو 02432824003 استان زنجان - آب بر - جنب ثبت احوال
۵
رئيس خرمدره علي خليلي 02435537002 استان زنجان - خرمدره - خ سيد جمال الدين - بن بست چهارم
۶
رئيس ايجرود رسول بيگدلي 02436722863 استان زنجان - زرين آباد - خ جمهوري اسلامي - خ شهيد بهرامي
۷
رئيس زنجان محمد صيدي 02433445753 زنجان- خ شيخ فضل اله نوري - نرسيده به ميدان ولي عصر(عج)
۸
رئيس خدابنده ربابه کتابي 02434220660 استان زنجان -خدابنده- ميدان سهروردي- ابتداي خ شهيد صياد شيرازي
۹
رئيس ابهر مهدي لطفي 02435226727 استان زنجان - ابهر - خيابان خرمشهر - نبش کوچه خورشيد