طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح:ناصر محمدی

مجری طرح:تولید در پنجره upvc

مبلغ تسهیلات:2 میلیارد ریال

اشتغال ایجادشده:2 نفر

سال اجرا:1398

آدرس:زنجان  بیسیم خ شیخ فضل اله جنب صندوق کار آفرینی امید 

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ زنجان

نام طرح:هادی تندرو خشک رودی

 مجری طرح: تولید مکمل غذایی

مبلغ تسهیلات:2 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده:2 نفر

سال اجرا:1397

آدرس:کوی سایان- کوچه باغستان چهارم

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ زنجان

نام طرح: پرورش زالو

 مجری طرح: شرکت کیمیا زالوی پارس

مبلغ تسهیلات:1 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده:2 نفر

سال اجرا:1397

آدرس:زنجان خ امام جنب بیمه البرز

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ زنجان

نام طرح: قالیبافی

مجری طرح:آقای علی شیر اسمخانی

تسهیلات پرداختی:1 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده:8 نفر

سال اجرا:1397

آدرس:زنجان کوی فرهنگ نسترن 19

 

۱۳۹۹/۰۸/۱۵ زنجان

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.006 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
مدير زنجان علي عبدالهي 02433445433 خ شيخ فضل اله نوري ، نرسيده به ميدان وليعصر (عج)
۲
رئيس سلطانيه مهدي لطفي 02435226727 استان زنجان - شهرستان ابهر - خيابان خرمشهر- نبش کوچه خورشيد
۳
رئيس ماهنشان محمد نوري 02436222971 استان زنجان - ماهنشان - خ پانزده خرداد- روبروي خانه بهداشت
۴
رئيس طارم اسد حاجيلو 02432824003 استان زنجان - آب بر - جنب ثبت احوال
۵
رئيس خرمدره علي خليلي 02435537002 استان زنجان - خرمدره - خ سيد جمال الدين - بن بست چهارم
۶
رئيس ايجرود رسول بيگدلي 02436722863 استان زنجان - زرين آباد - خ جمهوري اسلامي - خ شهيد بهرامي
۷
رئيس زنجان محمد صيدي 02433445753 زنجان- خ شيخ فضل اله نوري - نرسيده به ميدان ولي عصر(عج)
۸
رئيس خدابنده ربابه کتابي 02434220660 استان زنجان -خدابنده- ميدان سهروردي- ابتداي خ شهيد صياد شيرازي
۹
رئيس ابهر مهدي لطفي 02435226727 استان زنجان - ابهر - خيابان خرمشهر - نبش کوچه خورشيد