چچ

مدیران استانی

حامد حدادی

مدیر صندوق استان آذربایجان شرقی

azar.sharghi@karafariniomid.ir

علی عبدالهی

مدیرصندوق استان آذربایجان غربی

azar.gharbi@karafariniomid.ir

طهماسب فرهنگ

مدیر صندوق استان اردبیل

ardebil@karafariniomid.ir

عبدالصمد شهبازی

مدیر صندوق استان اصفهان

esfahan@karafariniomid.ir

رضا دبیری

مدیر صندوق استان البرز

alborz@karafariniomid.ir

مرتضی دالوند

مدیر صندوق استان ایلام

ilam@karafariniomid.ir

سید مهدی هاشمی

مدیر صندوق استان بوشهر

bushehr@karafariniomid.ir

جواد تک روستا

مدیر صندوق استان تهران

tehran@karafariniomid.ir

پژمان نوروزی

مدیر صندوق استان چهارمحال و بختیاری

www.karafariniomid.ir

امین اسعد اکبرنیا

مدیر صندوق استان خراسان جنوبی

khjonoobi@karafariniomid.ir

امین خوش قامت

مدیر صندوق استان خراسان رضوی

khorasan.razavi@karafariniomid.ir

هادی رضازاده

مدیر صندوق استان خراسان شمالی

khorasan.shomali@karafariniomid.ir

عبدالجلیل دیناروند

مدیر صندوق استان خوزستان

khoozestan@karafariniomid.ir

جمشید مقدم پناه

مدیر صندوق استان زنجان

zanjan@karafariniomid.ir

رمضان حافظی

مدیر صندوق استان سمنان

semnan@karafariniomid.ir

غلامعلی صمصامی

مدیر صندوق استان سیستان و بلوچستان

sistan.baloochestan@karafariniomid.ir

سجاد پارسائیان

مدیر صندوق استان فارس

fars@karafariniomid.ir

محمود نصرتی قزوینی نژاد

مدیر صندوق استان قزوین

ghazvin@karafariniomid.ir

محمد مهدی الهی

مدیرصندوق استان قم

ghom@karafariniomid.ir

صلاح گل محمدی

مدیر صندوق استان کردستان

kordestan@karafariniomid.ir

مجید بلندنظر

مدیر صندوق استان کرمان

kerman@karafariniomid.ir

طاهر عظیمی فشی

مدیر صندوق استان کرمانشاه

kermanshah@karafariniomid.ir

همت اله ناصری

مدیر صندوق استان کهگیلویه و بویراحمد

kohgilooyeh@karafariniomid.ir

سمانه خیل تاش

مدیر صندوق استان گلستان

golestan@karafariniomid.ir

محمدحسین داوودی امام

مدیر صندوق استان گیلان

gilan@karafariniomid.ir

حسین بیرانوند

مدیر صندوق استان لرستان

lorestan@karafariniomid.ir

محمدرضا حاتمی

مدیرصندوق استان مازندران

mazandaran@karafariniomid.ir

ابوالفضل نوروزی

مدیر صندوق استان مرکزی

markazi@karafariniomid.ir

مهدی خورگوئی

مدیر صندوق استان هرمزگان

hormozgan@karafariniomid.ir

ارسلان حسن پور

مدیر صندوق استان همدان

hamedan@karafariniomid.ir

سیدعباس امامی میبدی

مدیر صندوق استان یزد

yazd@karafariniomid.ir

آدرس کوتاه شده:
استان ها