۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۱۳:۴۵ ۲۲۷۷۷
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
صندوق های خرد محلی

صندوق های خرد محلی

جهت دسترسی به آدرس اینترنتی سامانه می توانید از آدرس زیر وارد شوید
http://tara.karafariniomid.ir/
معرفی

لینک دسترسی به سامانه


صندوق های خرد محلی تارا tara.karafariniomid.irا

روستائیان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و ... برای تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز خود در توسعه محصول به روش های مختلفی از جمله استفاده از پس انداز شخصی و دریافت تسهیلات از منابع مالی و اعتباری عمل می کنند. صندوق های خرد محلی از جمله منابع تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز تولید کنندگان روستایی هستند که راه اندازی آنها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا توسعه جوامع محلی تسهیل می شود.

زادگاه این برنامه در کشورهای جنوب شرق آسیا، بنگلادش و هند بوده که به تدریج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی گسترش یافته است. و در کشورما نیز طی دو دهه اخیر به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی بومی سازی شده و موفق بوده اند. ماهیت صندوق های خرد محلی صندوق ، توسعه ای است که علاوه بر تامین منابع مالی سایر خدمات توانمندسازی اجتماعی را نیز ارایه می کنند.دستورالعمل اجرایی زیر برای تبیین اهداف، ضوابط و مقررات اجرایی شدن صندوق های خرد محلی توسط صندوق کارآفرینی امید تنظیم شده است.

مهمترین اهداف تشکیل صندوق های اعتبارات خرد عبارت است از:

1- توانمند سازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی در قالب گروههای اعتبار پس‌انداز.

2- ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی اعضا از طریق برنامه‌های آموزشی.

3- تجهیز پس‌انداز خانوارهای عضو.

4- افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام‌های کوچک برای انجام فعالیتهای درآمد‌زا.

5- دسترسی آسان به منابع مالی.

6- تقویت اقتصاد خانواده های جامعه زنان روستایی.

7- تقویت روحیه مشارکتی در کسب و کارهای جمعی و مشارکتی.

8- ایجاد ارزش آفرینی در محصولات تولیدی زنان روستایی و اعضای صندوق ها.

9- کاهش فقر در مناطق روستایی و بین زنان روستایی.

10- حمایت از تعاونی ها در تامین نیاز مالی جهت بازار فروش محصولات تولیدی توسط اعضاء.

فیلم شماره یک فیلم شماره دو فیلم شماره سه