چچ

ساختار سازمانی

هادی آقابابایی

مدیرعامل

مصطفی امینی

سرپرست مرکز فناوری های مالی و اطلاعاتی

جعفر صفایی مزید

مشاور مدیرعامل در امور اعتبارات

وحید خباززاده حقیقی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

حمیدرضا گل محمدی

معاون حقوقی، امور مجلس و امور استانها

رضا یوسفیان

معاون توسعه کسب و کار

منصور شیخ‌الاسلامی

سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی

مسعود قدمی

مدیر حراست

علیرضا زاهدیان

مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی و بودجه

آدرس کوتاه شده: