چچ

ساختار سازمانی

نعمت اله رضایی

مدیرعامل

حسین طهرانی

رییس مرکز فناوری های مالی واطلاعاتی

حمیدرضا البرزی

معاون اعتبارات

محمدرضا دوست محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

حمیدرضا گل محمدی

سرپرست معاونت حقوقی، امور مجلس و اموراستانها

رضا یوسفیان

معاون توسعه کسب و کار

حمیدرضا گل محمدی

مشاور مدیرعامل و مدیرحوزه مدیریت

مسعود قدمی

مدیر حراست

علیرضا زاهدیان

مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی و بودجه

آدرس کوتاه شده: