چچ

اعضای هیأت امناء

دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء

محسن منصوری

سرپرست نهاد ریاست جمهوری

داود منظور

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

سید صولت مرتضوی

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی

عباس علی آبادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

کیومرث هاشمی

وزیر ورزش و جوانان

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

سیدعزت الله ضرغامی

وزیرمیراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

محمدعلی نیکبخت

وزیر جهاد کشاورزی

روح الله دهقانی فیروزآبادی

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هادی آقابابایی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و دبیر مجمع

آدرس کوتاه شده: