ثبت شکایات

مهم ترین هدف صندوق کارآفرینی امید ارائه خدماتی با کیفیت و بی نقص و داشتن تعامل و ارتباطی قوی و صمیمانه با شما می باشد. لذا تقاضا می گردد با تکمیل فرم زیر و ارائه انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود، ما را در بهینه سازی خدمات و ترمیم کاستی ها یاری نمائید.

پیگیری