بنر3
بنر 1
پرداخت تسهیلات کارآفرینی الکترونیکی شد
۱۴۰۲/۰۲/۱۶

پرداخت تسهیلات کارآفرینی الکترونیکی شد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: تا سقف یک ...