یکشنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰۶:۴۷ ۳۹۳
طبقه بندی: اخبار ادارات شهرستان ها
چچ

گزارش مکتوب/اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید برای ۱۲ هزار و ۶۸۵ نفر در خراسان رضوی

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: این صندوق از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان مرداد امسال، در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه، اشتغال روستایی و تفاهم نامه‌های منعقده با سازمان‌های مختلف، توانسته است برای ۱۲ هزار و ۶۸۵ نفر در استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

گزارش مکتوب/اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید برای ۱۲ هزار و ۶۸۵ نفر در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید، امین خوش قامت افزود: در این راستا با پرداخت مبلغ بیش از پنج هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال تسهیلات، چهار هزار و ۵۳۷ فقره پرونده اشتغال به نتیجه رسیده است.

وی بیان کرد: از این تعداد برای پنج هزار و ۴۸۵ نفر به صورت مستقیم و برای هفت هزار و ۲۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی ادامه داد: این صندوق در این بازه زمانی در حوزه قرارداد عاملیت بند الف تبصره ۱۸ قانون برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ برای ۷۰۶ فقره مبلغ ۲ هزار و ۳۴۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخته که از این طریق برای ۸۴۹ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: در این زمینه صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی رتبه اول را در بین بانک‌های استان خراسان رضوی و در بین صندوق‌های کارآفرینی امید کل کشور از لحاظ مبلغ ریالی تسهیلات پرداخت شده رتبه اول را در استان دارد.

خوش قامت بیان کرد: همچنین طی این ۲ سال در قالب تفاهمنامه‌های منعقده با سازمان‌های مختلف از جمله زندان‌ها، وزارت کار، مدارس غیرانتفاعی، بنیاد علوی، بنیاد برکت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشت گیاهان دارویی، توسعه سناباد، فولاد سنگان، بابت ۲ هزار و ۵۵۷ فقره به مبلغ بیش از یک هزار و ۸۰۸ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال پرداخت شده که سبب ایجاد اشتغال برای سه هزار و ۱۹۸ نفر شده است.

وی افزود: صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی در این مدت در قالب تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بابت ۴۵۳ فقره مبلغ بیش از یک هزار و ۲۵۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

او بیان کرد: ۳۸ درصد اعتبارات پرداختی صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی طی ۲ ساله دولت سیزدهم، در بخش صنعت بویژه حوزه تولید پوشاک و فرش دستبافت، ۳۰ درصد در حوزه کشاورزی شامل حوزه‌های کشت گیاهان دارویی، گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، پرورش طیور و زنبور عسل و غیره و ۲۸ درصد این اعتبارات پرداختی در حوزه خدمات و چهار درصد اعتبارات پرداختی در حوزه تسهیلات ضروری بوده است.

خوش قامت گفت: ۲۷ درصد از اعتبارات پرداخت شده به مبلغ یک هزار و ۶۳۶ فقره در حوزه زنان و ۷۳ درصد از اعتبارات پرداخت شده معادل چهار هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال تسهیلات بابت ۲ هزار و ۹۰۱ فقره در حوزه مردان بوده است.

ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، دستاورد صندوق کارآفرینی امید

یکی از رسالت‌های اصلی صندوق کارآفرینی امید، موضوع اشتغال روستایی است که در این راستا قانون "ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی مرزی و غیرمرزی " مبنی بر پرداخت تسهیلات با نرخ چهار درصد به طرح‌های کسب‌ و کار مرتبط با حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی مناطق روستایی مرزی و پرداخت تسهیلات با نرخ ۶ درصد به طرح‌های کسب ‌وکار مناطق روستایی غیرمرزی از سال ۹۷ در سطح کشور آغاز شد.

صندوق کارافرینی امید خراسان رضوی تا کنون برای سه هزار و ۲۲۰ فقره پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی مبلغ ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال پرداخت کرده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: در این صندوق از محل اعتبارات اشتغال روستایی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سه هزار و ۲۲۰ فقره پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی به مبلغ ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال پرداخت نموده است.

خوش قامت افزود: این مبلغ معادل حدود ۱۰۰ درصد از اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های اشتغال روستایی، ۹۲۴ روستای استان خراسان رضوی در حوزه‌های خدمات، صنعت و کشاورزی از محل منابع صندوق توسعه ملی بوده است.

وی اظهار داشت: از این میزان تسهیلات پرداختی، ۲ هزار و ۲۳۵ فقره مربوط به تسهیلات عادی و ۹۸۵ فقره مربوط به تسهیلات حمایتی شامل طرح‌های معرفی شده از کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید بوده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۲۱ طرح توسعه‌ای و تعداد ۲ هزار و ۵۲۹ طرح ایجادی بوده است، ادامه داد: همچنین برای ایجاد ۵۴۳ طرح، مبلغ ۲۷۰ میلیاردریال به روستاهای مرزی استان خراسان رضوی اختصاص یافته است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی بیان کرد: همچنین از این میزان تسهیلات پرداخت شده در طرح‌های اشتغال روستایی، ۳۴ درصد تسهیلات گیرندگان مربوط به زنان و ۶۶ درصد تسهیلات گیرندگان مربوط به مردان شرکت کننده در طرح‌های اشتغال روستایی بوده است.

خوش قامت افزود: همچنین ۴۴ درصد اعتبارات پرداختی در حوزه اشتغال پایدار روستایی در حوزه صنعت، ۳۵ درصد اعتبارات پرداختی در حوزه کشاورزی و ۲۱ درصد اعتبارات پرداختی در حوزه خدمات بوده است.

پرداخت ۳۴۲ میلیارد ریال تسهیلات به صندوق های خرد محلی بانوان روستایی

صندوق کارآفرینی امید با مطالعه و بررسی تجارب بین‌المللی و بررسی ظرفیت‌های داخلی، با هدف جلوگیری از مهاجرت روستائیان به کلان‌شهرها و ‌کاهش حاشیه‌نشینی و ماندگاری ساکنین روستا و افزایش تولید داخلی و بهره وری، حمایت از روستاها را در قالب چهار طرح شامل "هر روستا یک محصول"، "روستای بدون بیکار" روستای نوفن " و "صندوق های خرد محلی" در دستور کار قرار داده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: یکی دیگر از اهداف صندوق کارآفرینی امید تجمیع و ساماندهی پس اندازهای خرد روستاییان درقالب تشکیل صندوقهای خردمحلی و ایجاد روحیه همکاری در روستائیان است.

خوش قامت افزود: در راستای حمایت از طرح توانمندسازی زنان روستایی با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی در قالب اجرای ایجاد صندوق‌های خرد محلی زنان روستایی در استان خراسان رضوی ۵۰۳ فقره صندوق خرد محلی زنان روستایی با ۱۳ هزار و ۳۱۹ عضو تشکیل شده است.

به گفته وی، صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی تا کنون برای ۴۳۸ صندوق خردمحلی بانوان روستایی مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

طرح روستای بدون بیکار

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: در طرح روستای بدون بیکار، نظام برنامه‌ریزی از پایین به بالا صورت می‌گیرد یعنی در صندوق کارآفرینی امید با استقرار همکاران و پرسنل این صندوق در روستاها و گرفتن بازخورد مثبت از مردم، شورا و دهیارآن روستا، مزیت‌های رقابتی، پتانسیل‌ها و فعالیت‌های موجود و قابل حمایت آن روستا را شناسایی و احصاء می‌شود.

خوش قامت افزود: در راستای اجرای طرح روستای بدون بیکار در شهرستان مشهد، در روستای سپیدار برای ۱۶ نفر مبلغ سه هزار و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات، در حوزه پرورش دام، صنایع دستی، نجاری و تولید پوشاک پرداخت شده است.

حمایت از ۲۲ روستا در طرح «هر روستا یک محصول»

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: طرح "هر روستا یک محصول"، با هدف ایجاد مهاجرت معکوس طراحی شده است که بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، محصولات دارای مزیت رقابتی روستاها مانند استخر پرورش ماهی، گلخانه و غیره را شناسایی و به منظور تکمیل چرخه و زنجیره تولید آن را مورد حمایت قرار می‌دهد تا زنجیره تولید را روستاها تکمیل کند.

خوش قامت افزود: در قالب راهبرد هر روستا یک محصول تاکنون ۲۲ روستا از ۱۳ شهرستان این استان مورد حمایت قرار گرفته است که تا کنون ۴۱۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال تسهیلات برای راه‌اندازی کارگاه‌های قالی‌بافی، فرت‌بافی، چرم دوزی، تولیدی پوشاک، فرآوری عسل، ابریشم‌کشی، گلخانه، کشت گیاهان دارویی، و اقامتگاه بوم‌گردی، پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: روستای گیسور – "روستای گلیم‌بافی"، روستای تقی‌آباد – "روستای کشت گلخانه ای"، روستای ارگ‌قلندر – "روستای گلیم بافی"، روستای سنگان – "روستای فرت بافی" ، روستای مشکان – "روستای سراجی"،-روستای احمد آباد-"روستای قالی بافی"، روستای مشکان-"روستای سراجی"، روستای البلاغ –"روستای قالی بافی" و روستای نوده-"روستای تولیدی پوشاک" از جمله روستاهایی هستند که در این طرح مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

این مسوول بیان کرد: همچنین تعداد هفت روستا در هفت شهرستان استان از جمله روستای فرخد شهرستان مشهد، روستای یوسف آباد نیشابور، روستای فریزی چناران، روستای داغدار درگز، روستای خانیک گناباد، روستای شامکان سبزوار، و روستایی در فریمان بابت طرحهای چرم دوزی، قالیبافی، کشت گیاهان دارویی، تولید عسل و گردشگری نیز شناسایی شده‌اند.

خوش قامت افزود: همچنین در راستای اجرای طرح "روستای نوفن" به منظور انتقال فناوری به روستاها در صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی شناسایی ۹ طرح در قالب پرورش ماهی، گلخانه، صنایع بسته بندی، فرآوری مواد غذایی به مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال صورت گرفته است.

رشد حدود ۱۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: این صندوق در سال ۱۴۰۰ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که این میزان در سال ۱۴۰۱ با رشد حدود ۱۳۰ درصدی به سه هزار و ۴۳۵ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال تسهیلات برای ۲ هزار و ۱۹۸ فقره پرونده رسیده است که از این طریق برای ۲ هزار و ۱۹۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

خوش قامت افزود: صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ماه سال جاری نیز برای ۴۸۲ فقره مبلغ یک هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است که از این طریق برای ۵۰۸ نفر اشتغال ایجاد شده است.

انتهای پیام/

منبع:
آدرس کوتاه شده: