یکشنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۵۲۸۶۰
طبقه بندی:اخبار سازمان
چچ

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از طرح برتر شهرستان ری بازدید کرد

دکتر رضایی، مدیرعامل صندوق کارآ،رینی امید ظهر امروز از طرح برتر کلینیک دندانپزشکی در شهرستان ری بازدید کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از طرح برتر شهرستان ری بازدید کرد

دکتر رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ظهر امروز از طرح برتر کلینیک دندانپزشکی در شهرستان ری بازدید کرد.

این طرح با دریافت تسهیلات اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید زمینه اشتغال مستقیم 7نفر را فراهم آورده است.
رضایی ضمن این بازدید حمایت از اشتغال جوانان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ های اشتغال زایی را از اهم اقدامات صندوق کارآفرینی امید برشمرد.
وی تصریح کرد: این صندوق از تمام توان و ظرفیت خود در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان تحصیل کرده، متخصص و کارآفرین بهره می‌برد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام حمایت صندوق از اشتغال بانوان، به پرداخت تسهیلات به 5600 صندوق خردمحلی اشتغال زنان اشاره کرد.

آدرس کوتاه شده: