پیشخوان پیشخوان

روزنامه هاي اقتصادي 6 بهمن 1398
بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد 29 دي1398
بانک مرکزي بر بازار ارز مسلط است
بانک مرکزي از اين پس بر کنترل تورم تمرکز خواهد کرد
ايجاد تعاوني‌هاي جوانان کليد خورد

 

در نشستي با حضور مديرعامل صندوق کارآفريني اميد بررسي شد؛
تشکيل کنسرسيوم مشترک بين صندوق هاي دولتي براي جلوگيري از هدر رفت منابع
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
برگزاري جلسه کارگروه اشتغال استان بوشهر
۱۳۹۸/۱۱/۰۶